Coachingowy styl zarządzania / Szkolenie z narzędzi coachingowych niezbędnych menedżerowi.

Czy menedżer może być coachem? Jak rozwijać pracowników doświadczonych? Jak budować pozafinansową motywację?

Postawa oraz coachingowy styl zarządzania menedżera zwiększa samodzielność i kreatywność jego podwładnych, uczy myśleć rozwiązaniami zamiast problemami i rozwija kompetencje zarówno menedżera jak i pracownika.

Dla kogo?

Menedżerów, team leaderów, kierowników, którzy zarządzają zespołami oraz project managerów lub innych liderów nie będących formalnymi przełożonymi, ale mających w swoich celach osiąganie coraz lepszych wyników jednostek.

Coaching indywidualny to proces, który rozwija kompetencje kluczowe dla sukcesu uczestnika i organizacji oraz kreuje trwałe zmiany w zachowaniu, prowadzące do osiągnięć na wyższym niż do tej pory poziomie.

Podczas warsztatu uczestnicy:

  1. Poznają coaching i jego ograniczenia – kiedy, dla jakich pracowników, do jakich tematów
  2. Poznają różnicę między coachingiem a coachingowym stylem zarządzania
  3. Poznają kluczowe kompetencje coacha i przeprowadzą w praktyce sesje coachingowe i zostaną poddani coachingowi

 

Inne Szkolenia