Komunikacja – Insights Discovery

Zrozumieć siebie

  1. Lepiej zrozumieć samego siebie oraz tego, jak mogą postrzegać mnie inni, włączając w to współpracowników.
  2. Rozpoznać swoje mocne i słabsze strony oraz zidentyfikować potencjalne obszary rozwoju.

Zrozumieć innych

  1. Poznać style funkcjonowania innych i nauczyć się efektywnie odpowiadać na ich potrzeby.
  2. Zbudować pozytywne relacje w zespole i ustalić jak mogą one wpływać na efektywność pracy.
  3. Nauczyć się adaptować swoje zachowanie, aby budować dobre relacje z innymi.


Insights Discovery MUTO Slow Coaching

Insights Discovery™ znajduje zastosowanie tam, gdzie ważne są relacje interpersonalne, gdzie myślimy o zespole, jako sieci relacji oraz jednostce funkcjonalnej.

Efektywność Indywidualna™ to zawsze wstęp do dalszych działań, jakie mogą być podjęte wobec zespołu lub grupy menedżerów. Insights Discovery™ to seria narzędzi i programów, które dotykają rozmaitych obszarów, takich jak przywództwo, podnoszenie efektywności zespołów, czy budowanie mocnych relacji i skutecznej komunikacji / współpracy w organizacji. Punktem wyjścia do pracy nad wszystkimi tymi obszarami jest jednostka i budowanie świadomości, które rozpoczyna się poprzez uczestnictwo w programie Efektywności Indywidualnej™.

Inne Szkolenia