Ścieżki Kariery

Ścieżki Kariery wewnątrz organizacji

Dlaczego najlepsi menedżerowie pragną rozwijać talenty wśród swoich pracowników? Firmy, które świadomie rozwijają talenty pracowników cieszą się efektem utrzymania i przekazywania najwyższych kompetencji oraz osiąganiem najlepszych wyników w biznesie.

Dla kogo?

Menedżerów, team leaderów, menedżerów projektu, HR oraz tych,  którzy zarządzają zespołami nieformalnie, ale mających w swoich celach osiąganie coraz lepszych wyników jednostek i organizacji.

Cele warsztatu:

  • zbudowanie indywidualnego profilu talentów w organizacji
  • poznanie narzędzi do zarządzania talentami   
  • wykorzystanie doświadczeń i metod pracy z talentami
  • zaprojektowanie najefektywniejszych rozwiązań (organizacja ucząca się, projekty strategiczne itp)
  • przygotowanie do wdrożenia projektu Talentów w firmie

Inne Szkolenia