COACHING Indywidualny i Zespołowy

Metodologia SLOW Coaching®

SLOW Coaching®

SLOW Coaching® to autorski model pracy coachingowej, który kładzie nacisk na osiąganie celów w sposób zrównoważony.

Coaching Indywidualny

Coaching zwiększa samodzielność i kreatywność oraz uczy myśleć rozwiązaniami zamiast problemami.

Pracujemy z osobami na poziomie menedżerskim, pracownikami po awansie/zmianie roli oraz z talentami objętymi indywidualnymi programami rozwojowymi.

Kiedy?

  • Kiedy zależy nam na osiągnięciu jakiegoś celu, istnieje wyzwanie, sposobność osiągnięcia czegoś ważnego.
  • Kiedy nie zdajemy sobie sprawy ze swoich silnych stron i z tego, jak je rozwijać.
  • Jeśli przejawiamy podejście lub zachowania, nie sprzyjające realizacji celów.

Coaching Zespołowy

Coaching zespołowy dedykowany jest całym zespołom i ich menedżerom i jest narzędziem do budowania i wspierania zespołu. Służy przemianie grupy indywidualności w trwały, kreatywny zespół.

Bazujemy na metodologii „5 dysfunkcji pracy zespołowej” oraz doświadczeniu z pracy trenerskiej.

Rolą team coacha jest wsparcie zespołu, uświadamianie zachodzących procesów, pokazywanie odmiennych perspektyw zachowania i postrzegania

Kiedy?

  • budowanie nowego zespołu
  • gdy dany zespół napotyka na wewnętrzne przeszkody w realizacji powierzonych zadań
  • gdy zespół działa sprawnie ale w dalszym ciągu chce zwiększyć swoją skuteczność oraz siłę działania

Przykładowe projekty